ACCEPTEU EL REPTE?

1r ESO 21/22

ESPORTS INDIVIDUALSIntentarem mosta eficàcia en la pràctica d'un esport individual com el bàdminton per tal de millorar les habilitats motrius i l'aplicació d'aspectes tàctics en situacions de joc real. A més de conèixer i provar diferents esports individuals que practiquen els nostres companys.

FITNESS
PÀDEL
ESCALADA
DANSA CONTEMPORÀNIA

TELES

BACHATA

COM HO HEM FET?
Novell: he aplicat amb poca eficàcia la tècnica i la tàctica del bàdminton mostrant poca motivació i esforç. He mostrat poc interès pels esports que practiquen els companys. No he sigut prou sistemàtic per millorar en Velocitat.

Aprenent: he aplicat eficaçment la tècnica i la tàctica del bàdminton en situacions senzilles.  He mostrat interès pels esports que practiquen els companys. He fet les activitats per millorar la velocitat tot i que no he demostrat millora.

Avançat: m'he esforçat per aplicar eficaçment la tècnica i la tàctica del bàdminton en situacions complexes. A més, m'ha agradat conèixer esports individuals que practiquen els companys. He sigut sistemàtic per millorar la velocitat i ho he pogut demostrar.

Expert: he aplicat eficaçment la tècnica i la tàctica del bàdminton en situacions real de competició. A més de mostrar esperit d'auto superació i esforç. També,  he trobat molt interessant conèixer altres esports. He sigut sistemàtic per millorar la velocitat, ho he pogut demostrar i fins hi tot he pogut donar bons consells als companys.

KORFBALL
Novell: En els partits de Korfball m'ha costat fet servir les tècniques de passada i llançament,  desmarcar-me en atac i ser actiu en defensa. A vegades no he sigut prou respectuós amb les normes i els companys.

Aprenent: En els partits de Korfball he intentat fet servir les tècniques de passada i llançament, m'he esforçat per desmarcar-me en atac i ser actiu en defensa tot i que no sempre ho he aconseguit. Normalment he sigut respectuós amb les normes i els companys.

Avançat: En els partits de Korfball he fet servir les tècniques de passada i llançament, m'he esforçat per desmarcar-me en atac i he estat actiu en defensa. I normalment he sigut respectuós amb les normes i els companys.

Expert: En els partits de Korfball he fet servir eficaçment les tècniques de passada i llançament, m'he desmarcat en atac i he estat actiu en defensa. A més, he sigut respectuós en tot moment amb les normes i els companys.

42°04'29.8"N 2°18'17.0"EQUÈ VOLEM APRENDRE?
  • A geolocalitzar punts del nostre entorn proper.
  • Passar-ho bé i fer salut amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural.

Hem trobat l'amagatall del cementiri i el de la font de l'Aixeta.
Hem trobat el tresor del Pont de la Riera.
El de la Font Santa ha costat però finalment ha sortit!


COM HO HEM FET?