ACCEPTEU EL REPTE?

MITJANS 2O2O/21


 APRENEM A JUGAR

EN LES PRÒXIMES SESSIONS TREBALLAREM PER SUPERAR REPTES MOTRIUS EN EQUIP. I EN  CREAREM  DE NOUS PER LA RESTA DE COMPANYS.


ELS REPTES COOPERATIUS SON AQUELLS EN QUÈ TOTS ELS PARTICIPANTS S'ESFORCEN PER ACONSEGUIR UN OBJECTIU COMÚ, DE MANERA QUE L'ÈXIT O EL FRACÀS D'UN MEMBRE DEL GRUP SUPOSA L'ÈXIT O EL FRACÀS DE TOT EL GRUP.


L'ESFORÇ I LES ACCIONS INDIVIDUALS DE CADA JUGADOR SON IMPORTANTS PER ASSOLIR L'OBJECTIU.: ESCOLTAR, COMPARTIR, AJUDAR...AMB EL TREBALL COOPERATIU ESTIMULEM EL PROCÉS D'APRENENTATGE DE CADASCÚ, I QUE CADASCÚ ES RESPONSABILITZA DE LA MATEIXA MANERA QUE ELS ALTRES.


PENSAR


COMPARTIR


ACTUAR

DESENVOLUPEM HÀBITS SOCIALS, APRENEM A RESOLDRE CONFLICTES, PRENEM DECISIONS I ENS SENTIM PART D'UN GRUP.


BALLEM

AMB AQUESTES CLASSES VOLEM APRENDRE ELS PUNTS DE DANSA I L’ESTRUCTURA D’UN BALL TRADICIONAL I DE LA COREOGRAFIA DEL TOC D’INICI DEL CARNAVAL DE TERRA ENDINS, ACCEPTANT I COL·LABORANT AMB ELS COMPANYS PER SER UN GRUP MOLT BEN AVINGUT.


"LA VIDA ÉS MOVIMENT, I TOTES LES ACTIVITATS QUE EL CONSIDERIN COM UN CONTINGUT BÀSIC HAURIEN DE TENIR UN PES ESPECÍFIC MÉS GRAN EN EL MÓN EDUCATIU, I PER EXTENSIÓ, EN LA NOSTRA SOCIETAT. " (Pere Godall)


"EL FET DE BALLAR ENGLOBA LA DESCOBERTA, L'EXPRESSIÓ, LA COMUNICACIÓ, EL JOC, LA CANÇÓ, LA CREACIÓ... ÉS UN MOLT BON RECURS PER TREBALLAREL LLENGUATGE DEL COS. " (El Galop, el Sac de Danses)


"CADA FOLKLORE ES CONFIGURA SOBRE LA BASE D'UNA UNITAT HISTÒRICA, SOCIAL I GESTUAL. LES DIFERENTS CULTURES DONEN, PER TANT, DIVERSITAT DE FLOKLORES." (El Galop, el Sac de Danses)